Bakgrunnen for veilederen

Denne veilederen er laget av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress på oppdrag fra Helsedirektoratet med bakgrunn i tiltak 23 i tiltaksplanen «En god barndom varer hele livet» (2014-2017).

Veilederen bygger på norske og internasjonale retningslinjer, særlig NICE guidelines: «When to suspect child maltreatment» og «Domestic violence and abuse: how services can respond effectively», WHOs «Responding to intimate partner violence and sexual violence against women», Child Protection Portal – Evidence & reviews, UpToDate, systematiske oversikter samt større studier og artikler.

Arbeidet har vært ledet av NKVTS ved prosjektleder Mia Cathrine Myhre og prosjektmedarbeider Catharina Borchgrevink, og Helsedirektoratet ved Pål Molin fram til august 2015 og Ann Nordal etter august 2015. Astrid Sandmoe, Tonje Holt, Norunn Vorland, Ingunn Rangul Askeland, Anja Kruse, Ole Kristian Hjemdal og Geir Borgen har dannet den interne arbeidsgruppen ved NKVTS.

NKVTS’ kjønnslemlestelsesteam ledet av Ragnhild Elise Johansen har skrevet kapitlene om kjønnslemlestelse.

Anne Marte Stifjell (Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse), Arild Ambø (NAKMI) og Gloria Hellerud (Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse) har skrevet kapitlene om tvangsekteskap og æresrelatert vold.