Behandlers sikkerhet

Personer som innser sitt voldsproblem og er motivert for hjelp, danner som oftest gode relasjoner til helse- og omsorgspersonell. De som har utøvd impulsiv eller situasjonsbestemt vold i nære relasjoner kanaliserer sjelden sin aggresjon mot hjelpetjenesten. Det er allikevel fornuftig å kjenne til noen grep for å øke sikkerheten.

  • Informer andre ved tjenestestedet om forhøyet risiko rundt pasienten.
  • Samtaler gjennomføres av to personer, eller med en kollega som sitter utenfor døren.
  • Ikke la gjenstander som kan brukes til å forsterke trusler, som sakser og andre spisse gjenstander, ligge fremme.
  • Bruk et egnet rom. Behandler bør selv sitte plassert nærmest døra, og det bør være et bord imellom for å ha noe sikkerhetsavstand.
  • Kjenn til eventuell sikkerhetsrutine på arbeidsplassen, som alarm eller lignende.
  • Bruk aggresjonsdempende strategier i samtale med vedkommende. Her kan du eventuelt lese mer om hvordan å snakke om volden.