Utsatt for vold med ansvar for barn eller gravid

Sikkerhetsarbeidet vil omfatte flere aspekter dersom personen som er utsatt for vold har omsorg for barn eller andre sårbare personer som blir berørt av volden, eller er gravid.

Helse- og omsorgspersonell har plikt til å varsle barnevernet dersom det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling eller annen form for alvorlig omsorgssvikt. Å være vitne til vold i hjemmet må betraktes som alvorlig mishandling, og opplysningsplikten til barneverntjenesten vil gjelde. Er du i tvil, kan du konferere med barneverntjenesten uten å oppgi barnets identitet. Som helse- og omsorgsmedarbeider kan du ikke selv være anonym ved henvendelse til barnevernet. Er det behov for akutt hjelp, kan du kontakte barnevernvaktas alarmtelefonen på nummer 116 111.

Ved vold mot gravide står også fosteret i fare for å bli skadet. Der en gravid kvinne utsettes for vold, skal det også tas hensyn til fosteret. Gravide som utsettes for vold kan ha behov for særskilt oppfølging under graviditeten samt under fødselen, og det er derfor viktig at annet helsepersonell som møter kvinnen er informert om situasjonen. Mer informasjon finnes i Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen: Vold i nære relasjoner og kjønnslemlestelse hos gravide.