Oppfølging av voksne

Det finnes flere behandlingstilbud til personer som utøver vold. Her kan du finne aktuelle behandlingstilbud.

Noen aktører har behandlingstilbud for voksne, mens andre har utviklet tilbud for unge som utøver vold og seksuelle overgrep.

Personer uten eller med mindre alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer bør henvises til Alternativ til vold der dette finnes, eller til DPS-er, familievernkontor og andre som tilbyr Sinnemestring. Mange familievernkontor tilbyr også andre samtaletilbud til personer som utøver vold.

Dersom en person har mer alvorlige rusmiddelproblemer eller psykiske lidelser i tillegg til å ha utøvd eller står i fare for å utøve vold, bør personen henvises til allmenn psykiatrisk behandling i spesialisthelsetjenesten. Dersom det skal vurderes å igangsette voldsspesialisert behandling i tillegg til allmenn psykiatrisk behandling, bør fastlegen eller DPS være den koordinerende instans. Det vil være viktig å ha god oversikt over lokale og kommunale tiltak og tilbud. Det bør kalles inn til et samarbeidsmøte der roller og ansvarsoppgaver avklares, spesielt med tanke på eventuelle barn og sikkerhetsvurderinger for utsatte.

FHI har på oppdrag fra NKVTS publisert en systematisk oversikt over forsknings- og brukerevaluerte behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller har utøvet vold og seksuelle overgrep. Områdene der det finnes forskning og evaluerte tiltak er visuelt fremstilt i tabell med filtreringsmuligheter: Voldsforskningskartet. 

Alternativ til vold

Alternativ til Vold (ATV) er et kompetanse- og behandlingssenter på vold, med særlig fokus på vold i nære relasjoner. ATV arbeider innenfor tre virksomhetsområder: behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling/formidling. Det finnes 13 ATV-kontorer i Norge (Oslo, Asker og Bærum, Drammen, Nedre Romerike, Follo, Vestfold, Telemark, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Bodø, Bergen og Tromsø).

Tilbudet varierer noe mellom de ulike kontorene, men ved alle kontorene tilbys individuell psykoterapi og gruppebehandling til personer som utøver vold. Noen av sentrene har også tilbud til unge personer som utøver vold (Drammen og Kristiansand). Andre har tilbud til voksne og barn som har vært utsatt for vold (Bergen, Stavanger og Tønsberg).

ATV skal være et lavterskeltilbud som ikke krever henvisning. Personer som utøver vold, deres pårørende eller hjelpeapparatet kan ringe og avtale et møte. Helsepersonell kan henvise klienter til ATV, samt kontakte ATV-kontorene for råd og veiledning i enkeltsaker. Se full oversikt over ATVs behandlingstilbud.

Sinnemestring etter Brøset-modellen

Sinnemestring etter Brøset-modellen er et tilbud til menn og kvinner med volds- og aggresjonsproblemer. Brøset-modellen benytter seg av kognitiv terapi, og består av individuelle timer der problemet kartlegges og man får en innføring i behandlingsmodellen. Deretter gis det 30 timer i gruppeterapi. Det er også utarbeidet en manual for individuell behandling med 10 timers varighet og en egen ungdomsmanual for aldersgruppen 13-18 år. På sinnemestringskursene lærer deltakerne om tanker og følelser som kan ligge til grunn for eget sinne gjennom kognitiv terapi, og får verktøy for å utvikle nye mestringsstrategier.

Oppfølging av traumatiske opplevelser kan ivaretas ved individuelle samtaler, for eksempel med programinstruktør og/eller psykolog.

Brøset kompetansesenter tilbyr opplæring i Brøset-modellen til DPS-er, familievernkontor, barnevernstjenester og andre instanser.

Det finnes hjelp

Det finnes hjelp er et helhetlig tilbud til personer over 18 år med seksuell interesse for barn og som ønsker hjelp til å unngå å handle på denne interessen. 

Tilbudet består av:

Det finnes hjelp tilbyr også råd og veiledning til helsepersonell som har pasienter som strever med seksuell interesse for barn.  
Her finner du mer informasjon og kontaktopplysninger for helsepersonell. 

Lavterskeltilbudet er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Avtalespesialister

Noen avtalespesialister, som privatpraktiserende psykiatere og psykologer, kan tilby behandling til personer som utøver vold.

BASIS-prosjektet (Behandling av seksuallovbruddsdømte i sør-øst)

BASIS-prosjektet er et behandlingsprosjekt rettet mot seksuallovbruddsdømte i fire norske fengsler. Bakgrunnen for prosjektet er et ønske fra kriminalomsorgen om flere og bedre behandlingstilbud til denne gruppen.

 

 

Referanser

  1. Lømo B. Alliance formation and change in psychotherapy with men perpetrating violence against their female partners [PhD dissertation]. Oslo: University of Oslo: 2018.