Spesielle hensyn for utenlandske borgere uten selvstendig oppholdstillatelse

Personer som har kommet til Norge på familieinnvandring med samboer eller ektefelle, kan søke om en egen oppholdstillatelse for seg og eventuelle barn i Norge dersom de er utsatt for vold i forholdet, tvangsekteskap eller menneskehandel.

Oppholdstillatelse er grunnleggende for å realisere en del rettigheter i det norske samfunnet, og kan gi en trygghet til å bryte med den som utøver volden. Det er viktig å avklare oppholdsstatus for utenlandske borgere. Dersom personen ikke har selvstendig oppholdstillatelse, bør det avklares om personen har behov for bistand til å søke opphold.  UDI har informasjon og veiledning om oppholdstillatelse for personer utsatt for vold i nære relasjoner. Politiet, advokat eller krisesenter kan også gi informasjon.

Personer som er utsatt for menneskehandel kan søke om refleksjonsperiode. Dette er en oppholdstillatelse på seks måneder som kan innvilges utenlandske ofre for menneskehandel som oppholder seg i Norge. Oppholdstillatelsen fører ikke nødvendigvis til en endelig oppholdstillatelse. Det kan også være andre grunnlag for å søke om selvstendig oppholdstillatelse i Norge. Personer som frykter å bli utsatt for mishandling i hjemlandet, kan søke om beskyttelse (asyl) i Norge.

Referanser

  1. Utlendingsdirektoratet. Ord og begreper: Menneskehandel. Lest 14.08.2018.

  2. Utlendingsdirektoratet. Vold i familien/nære relasjoner. Lest 14.08.2018.