Seksuelle overgrep mot barn

Mistanken om seksuelle overgrep starter ofte med utsagn. Små barn kan komme med spontane utsagn, ofte i forbindelse med stellesituasjoner eller toalettbesøk. Eldre barn kan betro seg til venner, foreldre, lærere eller helsesykepleier.

Det vanligste er at seksuelle overgrep mot barn ikke etterlater fysiske spor eller forandringer. Mange former for seksuelle overgrep omfatter ikke inntrenging i kroppshule eller bruk av fysisk makt, og vil derfor ikke forventes å gi fysiske skader. Det er også vist at eventuelle skader oftest tilheler raskt og fullstendig.

Seksuelle overgrep kan gi både akutte og kroniske fysiske skader, men det siste er sjelden og ses nesten aldri uten at det samtidig foreligger andre typer symptomer.

Både skader og symptomer krever differensialdiagnostiske vurderinger med tanke på sykdom, medfødte tilstander, aksidentelle skader og normalvarianter. Funnene må alltid ses i relasjon til anamnesen. Spør alltid om tarmsykdommer, urinveissykdommer og hudsykdommer.

Skader på kropp (blodutredelser, sår og rifter) ses ved en del tilfeller av seksuelle overgrep med bruk av fysisk vold eller fastholding. Se spesielt etter gripemerker på hofter, innsiden av lår og bak ører (ved orale overgrep).

Genitale funn

Disse kan være ferske skader (blodutredelser, sår og rifter) eller sekveler etter rifter som har grodd uten full normalisering. Disse gjenfinnes da som dype eller komplette kløfter gjennom bakre halvdel av hymen, og i sjeldne tilfeller arr. Forandringer intravaginalt, på hymen og innenfor de små kjønnsleppene er mer suspekte på seksuelle overgrep, mens forandringer på utsiden av de små kjønnsleppene og på vulva er mer suspekte med tanke på hudsykdommer (lichen sclerosus et atroficus) og aksidentelle skader.

Utvendige seksuelle overgrep i form av beføling/onanering gir oftest bare en generell irritasjon i slimhinner og hud med rødhet og ofte opplevelse av smerte og svie ved vannlating. Dette går over i løpet av timer/få dager og setter ingen varige fysiske spor. Hudsykdommer, infeksjoner (inklusive UVI) og problemer med hygiene er viktige differensialdiagnoser.

Utflod kan være et resultat av kjønnssykdommer, men kan også ses ved uskyldige infeksjoner, hygieneproblemer, fremmedlegemer og som et normalfenomen ved pubertet. Blemmer, sår og vorter kan også være et resultat av kjønnssykdommer samt ses ved uskyldige tilstander.

Fenomenet «forstørret skjedeåpning» skaper ofte mye bekymring hos foreldre og barnehagepersonell, og er en vanlig årsak til kontakt med helsevesenet. Dersom det samtidig ikke foreligger andre funn og symptomer som gir bekymring, er det svært sjelden dette er uttrykk for seksuelle overgrep.

Referanser

 1. Adams, J. A., Kellogg, N. D., Farst, K. J., Harper, N. S., Palusci, V. J., Frasier, L. D., Starling, S. P. (2015). Updated Guidelines for the Medical Assessment and Care of Children Who May Have Been Sexually Abused. J Pediatr Adolesc Gynecol
 2. McCann J et al. Healing of hymenal injuries in prepubertal and adolescent girls: a descriptive study. Pediatrics 2007; 119: 1094-1106.
 3. McCann J et al. Healing of nonhymenal genital injuries in prepubertal and adolescent girls: a descriptive study. Pediatrics 2007; 120: 1000-1011.
 4. DeLago C et al. Girls who disclose sexual abuse: urogenital symptoms and signs after genital contact. Pediatrics 2008; 122: e281-286.

Anale funn

De vanligste anale skadene er rifter (fissurer, lacerasjoner) lokalisert på/mellom analfoldene. Disse kan være et resultat av seksuelle overgrep, men forstoppelse, hudsykdommer (lichen sclerosus et atroficus) og tarmsykdommer (Mb. Chron) er viktige differensialdiagnoser.

«Total anal dilatasjon» er definert som utvidelse av den indre og ytre lukkemuskelen slik at en ser inn i rektum. Funnet oppfattes som en normalvariant dersom det samtidig foreligger forstoppelse, hos barn med sykdom som affiserer lukkemuskelen, hos barn undersøkt i narkose / med sedasjon eller dersom utvidelsen er < 2 cm. I øvrige tilfeller oppfattes funnet som suspekt, men ikke sikkert, med tanke på seksuelle overgrep.

Referanser

 1. Myhre AK, Adams JA, Kaufhold M, Suresh P, Davies J, Kuelbs CL. Anal findings in children: A retrospective study of 1115 children referred for suspected sexual abuse. Child Abuse & Neglect 37 (2013), pp. 465-474 DOI information: 10.1016/j.chiabu.2013.03.011
 2. Adams, J. A., Kellogg, N. D., Farst, K. J., Harper, N. S., Palusci, V. J., Frasier, L. D., Starling, S. P. (2015). Updated Guidelines for the Medical Assessment and Care of Children Who May Have Been Sexually Abused. J Pediatr Adolesc Gynecol

Funn i mellomkjøttet (perineum)

Dette strekker seg fra bakre sammenføyning bak til analfoldene og er utsatt i forbindelse med seksuelle overgrep. Området kan også være utsatt for aksidentelle skader. I tillegg finnes en normalstruktur (midtlinjerafe) i dette området som kan mistolkes som arr. En sjelden, medfødt tilstand (failure of midline fusion) kan mistolkes som en laserasjon.

Referanser

 1. Myhre AK, Adams JA, Kaufhold M, Suresh P, Davies J, Kuelbs CL. Anal findings in children: A retrospective study of 1115 children referred for suspected sexual abuse. Child Abuse & Neglect 37 (2013), pp. 465-474 DOI information: 10.1016/j.chiabu.2013.03.011
 2. Adams, J. A., Kellogg, N. D., Farst, K. J., Harper, N. S., Palusci, V. J., Frasier, L. D., Starling, S. P. (2015). Updated Guidelines for the Medical Assessment and Care of Children Who May Have Been Sexually Abused. J Pediatr Adolesc Gynecol

Funn i munnhulen

I forbindelse med seksuelle overgrep kan en se akutte skader i munnslimhinnen (petekkier, bloduttredelser, rifter) som en direkte konsekvens av oral penetrasjon. Disse tilheler vanligvis komplett i løpet av få dager.

Det vanligste funnet er generell tannråte som en konsekvens av dårlig tannhygiene, da mange av disse barna vegrer seg mot innføring av en tannbørste i munnhulen. Differensialdiagnostisk må en vurdere dårlig tannhygiene av andre årsaker (kosthold, generell omsorgssvikt, sykdom).

Referanse

 1. Bhatia SK et al. Characteristics of dental neglect: a systematic review. Journal of Dentistry 2014; 42: 229-239.

Seksuelt overførbare sykdommer

Vurder alltid overgrep ved funn av seksuelt overførbare sykdommer (gonoré, chlamydia, syfilis, genital herpes, hepatitt C, HIV eller trichomonas infeksjon) hos barn under 16 år uavhengig av lokalisasjon.

Symptomer knyttet til vannlating og avføring

Både enures og enkoprese er symptomer som kan ha mange forskjellige årsaker av fysisk og psykologisk art. Dersom dette ses hos et barn som før har hatt god kontroll over blære og tarmfunksjonen bør en også tenke på barnets generelle omsorgssituasjon. Forstoppelse kan også i noen tilfeller være en følgetilstand ved seksuelle overgrep.

Referanse

 1. Drossman DA. Abuse, trauma and GI illness: Is there a link? American Journal of Gastroenterology 2011; 106(1): 14–25.

Referanser

 1. Adams, J. A., Kellogg, N. D., Farst, K. J., Harper, N. S., Palusci, V. J., Frasier, L. D., Starling, S. P. Updated Guidelines for the Medical Assessment and Care of Children Who May Have Been Sexually Abused. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2016;29(2):81-87. 

 2. McCann J et al. Healing of hymenal injuries in prepubertal and adolescent girls: A descriptive study. Pediatrics 2007; 119: 1094-1106.

 3. McCann J et al. Healing of nonhymenal genital injuries in prepubertal and adolescent girls: A descriptive study. Pediatrics 2007; 120: 1000-1011.

 4. DeLago, C et al. Girls who disclose sexual abuse: urogenital symptoms and signs after genital contact. Pediatrics 2008; 122: e281-286.