Sikre og beskytte

Dersom helse- og omsorgspersonell vet om eller mistenker at noen utsettes for vold, må de sikre og beskytte utsatte og eventuelle barn. Dette gjøres gjennom en sikkerhetsvurdering, fulgt at de sikkerhetstiltak som vurderes nødvendig.

Sikkerhetsvurdering inneholder en kartlegging av voldens omfang og vedkommendes livssituasjon. Vurderingen skal følges opp med aktuelle tiltak som skal beskytte personen som er utsatt for vold og eventuelle mindreårige barn eller andre sårbare personer som også kan være utsatt.

Referanser

  1. Helsedirektoratet. Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten: Informasjon og støtte til barn som pårørende. Lest 18.10.2018.

  2. Holmboe, M. Tale eller tie - Om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2017.