Journalføring av voldsutsatte med mindreårige barn

I situasjoner der vedkommende har mindreårige barn (eller bor med andres barn) bør opplysninger om familieforholdet føres i personens journal.

Følgende bør føres i journalen:

  • hvorvidt helse- og omsorgspersonell har diskutert ivaretakelse av barnet med pasienten
  • eventuelle igangsatte tiltak for å følge opp barnet, og om det er behov for videre oppfølging
  • om samtale med barnet er gjennomført og hvilken informasjon som ble gitt (innholdet fra samtalen føres ikke)

Når det foreligger grunn til å tro at barnet blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, skal det sendes bekymringsmelding.

Les mer om journalføring av informasjon knyttet til barn som pårørende.

Referanser

  1. Trefjord S. Journalføring av informasjon knyttet til barna som pårørende. NAPHA; 2015. Lest 09.08.2018.