Dokumentasjon og sporsikring

Når det er mistanke om at en person har blitt utsatt for vold skal helse- og omsorgspersonell i tillegg til å undersøke og behandle, dokumentere skader og andre relevante opplysninger.

Skadedokumentasjonen er viktig for å synliggjøre voldsomfanget og hva som er gjort av sikkerhetstiltak. Vi anbefaler å bruke standardisert protokoll for pasient som angir vold i nære relasjoner med veiledning som er tilgjengelig hos Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Protokollen finner du her. Teksten i journalen skal være norsk og med et lettfattelig språk. Dokumentasjon kan bli viktig i en eventuell straffesak.