Om voldssyklusen

I noen nære relasjoner forekommer volden som en del av det man kaller voldssyklusen. Det er ikke alle parforhold med vold som kjennetegnes av denne dynamikken, men den kan være nyttig å være bevisst på for å kjenne igjen voldsdynamikk i enkelte parforhold, og for å hjelpe den som utøver å kjenne igjen egne mønstre.

Modellen kan hjelpe de som utøver vold å gjenkjenne voldsmønsteret og gjøre noe med egen situasjon. Spiralen går fra en rolig fase, til at det bygges opp spenninger, til at volden utøves. Deretter kommer forsoning og omsorg. Så begynner syklusen på nytt med en rolig fase som etter hvert bygger seg opp til nye voldsepisoder. Beskrivelsen under er ment å vise hvordan voldssyklusen kan oppleves av den som utøver volden.

Reperasjonsfasen
Etter man har brukt vold mot noen man er glad i, er det vanlig å føle skam, anger og skyld. Man blir opptatt av å reparere forholdet igjen, og å vise de man har brukt vold mot at man er lei seg og angrer. Ønsket om aldri mer å bruke vold er ofte sterkt, og man lover kanskje partner å oppsøke hjelp eller aldri å bruke vold igjen. Partneren eller barna til den som utøvde volden vil kanskje også være opptatt av å reparere relasjonen, og kan for eksempel si at de ikke opplevde det som farlig eller vondt.

Spennings-/oppbyggingsfasen: Etter en stund sniker de vanskelige følelsene og utfordringene seg tilbake. Den som utøvde volden kan føle sinne mot partner eller barn for de tingene de gjorde som han eller hun opplevde at provoserte og utløste volden. Kanskje opplever personen at det var deres skyld at volden skjedde. Kanskje føler personen at det var urettferdig at han eller hun måtte si unnskyld og legge seg flat etter volden.

Eskaleringsfasen: Følelsene og utfordringene blir gradvis vanskeligere å forholde seg til, og spenningen i relasjonene øker. Personen som utøver vold kan kanskje oppleve at partner eller barn er særlig provoserende. Dette kan være fordi han eller hun selv er sintere, og også kanskje fordi partneren eller barna kjenner seg igjen og vet at volden kommer. Den som har vært utsatt for vold tidligere vet at ny vold vil komme før eller siden, og kan framprovosere en reaksjon for å få det overstått. Det kan også være at partner og/eller barn blir særlig stille, «snille» eller at de i større grad tilpasser seg den som utøvde volden. Dette kan være noe de gjør for å forsøke å forhindre ny vold.

Illustrasjonen er hentet fra Bufdir.

Referanser

  1. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Voldssyklusen.  Barne- ungdoms- og familiedirektoratet; 2018. Lest 09.08.2018.