Tegn innen tannhelse

Munnhulen må alltid undersøkes ved mistanke om mishandling. Dersom det er tegn til skader bør dette dokumenteres av tannhelsepersonell.

​Barn kan få skader i munnen som følge av mishandling ved blant annet slag og tvangsmating. Skader og sår i munnhule kan også ses ved seksuelle overgrep.

Generelle tegn:

 • foreldre oppsøker tannhelsetjenesten for sent
 • gjentatte akuttsituasjoner
 • uregelmessig oppmøte eller møter ikke til oppsatt time
 • foreldre følger ikke tannhelseråd for barnet
 • barnet får ikke hjelp til grunnleggende tannstell
 • barnet har et uvanlig forhold til egen munn: misliker fysisk kontakt eller åpner munnen uten å bli bedt om det
 • uforklarlig frykt/angst for tannbehandlingssituasjoner
 • barnet/ungdommen vegrer seg for enkelte matvarer og tannpasta
 • uttalt brekningstendens, eller atferd som plutselig endres

Skader i munnen:

 • bløtvevsskader som ikke har en forklaring som samsvarer med objektive funn
 • skader og lesjoner med karakteristisk utseende eller mønster
 • skader og traumer som kommer sent til behandling
 • oppdagelse av «gamle» ubehandlete skader/traumer som ikke tidligere er registrert i journal
 • sår på tunge, kinnslimhinne, gane, leppebånd
 • erytem og petekkier på grensen mellom harde og bløte gane – kan være tegn på oral penetrasjon
 • grav (alvorlig) karies
 • forsøk alltid å snakke med barn og foresatte hver for seg, historien bør samsvare med de faktiske kliniske funn

Referanser

 1. American Academy of Pediatrics Committee on Child Abuse and Neglect and the American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on Oral and Dental Aspects of Child Abuse and Neglect. 2010. Lest 12.07.2018.

 2. Bhatia SK, Maguire SA, Chadwick BL, Hunter ML, Harris JC, Tempest V, Mann MK, Kemp AM. Characteristics of child dental neglect: A systematic review. Journal of Dentistry. 2014;42(3):229-239.

 3. British Dental Association. Child protection and the dental team. 2013. Lest 12.07.2018.

 4. Maguire SA, Hunter B, Hunter LM, Sibert J, Mann MK, Kemp AM. Diagnosing abuse: A systematic review of torn frenum and intra-oral injuries. Archives of Disease in Childhood. 2007;92(12):1113-1117. Erratum in Archives of Disease in Childhood. 2008;93(5):453.

 5. NICE. When to suspect child maltreatment: National Collaborating Centre for Women's and Children's Health 2009. Lest 12.06.2018.

 6. Pedersen, V. et. al. Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling. Norsk Tannlegeforenings Tidsskrift. 2015;125:320-326.

 7. Royal College of Paediatrics and Child Health. Child protection evidence - Oral injuries. 2018. Lest 12.07.2018.