Risikofaktorer og tegn

Mange som oppsøker helse- og omsorgstjenesten synes det er vanskelig å snakke om at de er utsatt for vold og overgrep. Her finner du en oversikt over risikofaktorer og tegn som bør gi mistanke om vold.

Kjennskap til risikofaktorer og tegn på vold kan bidra til at du lettere oppdager problemene. Dersom du mistenker vold, er det viktig at du tar det opp med vedkommende og setter av tid til en samtale.
Les om hvordan snakke om vold.

Referanser

  1. World Health Organization. Responding to intimate partner violence and sexual violence against women. WHO clinical and practical guidelines. World Health Organization: Geneva; 2013.

  2. Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, Williamson DF, Spitz AM, Edwards V, et al. Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. Am J Prev Med. 1998; 4(4):245-58.