Generelle tegn på vold

Det finnes mange former for vold og mange mulige reaksjoner hos en person som utsettes for vold.

Dette er noen generelle tegn du bør være oppmerksom på både hos voksne og eldre:

 • hyppig bruk av legevakt og andre tjenester for øyeblikkelig hjelp
 • den utsatte oppsøker/blir tatt med til lege sent etter skader
 • søker ofte helsehjelp på mange steder (fastlege, legevakt etc.)
 • kontakter ofte lege for foreskriving av legemidler (enten til eget bruk eller på grunn av press fra andre til å gi fra seg medikamenter)
 • høyt eller økt bruk av alkohol, narkotika og legemidler
 • det er vanskelig for den utsatte å komme hjemmefra
 • gjentakende helseundersøkelser uten sikker diagnose
 • personen selv eller andre tillater ikke at det brukes tolk
 • avtaler endres eller kanselleres ofte av personen selv eller andre
 • den som utsettes for vold kommer sjelden alene til avtalene
 • motsigende uttalelser og stor grad av ambivalens
 • personen selv eller andre motsetter seg hjelp som krever innsyn i familien eller i parrelasjonen
 • generell endring av atferd
 • vedkommende har utagerende atferd, seksuelt eller på annen måte
 • personen reagerer verbalt eller fysisk på berøring, synsintrykk og lyd
 • vedkommende har et hjelpebehov, men får utilstrekkelig omsorg og hjelp til hygiene eller har ubehandlede medisinske eller mentale helseproblemer
 • nære omsorgspersoner eller andre familiemedlemmer har økonomiske vansker. Dette kan være både en risikofaktor for å bli utsatt for vold eller et tegn på at personen kan være utsatt for økonomiske overgrep.

Referanser

 1. Nationelt centrum for kvinnofrid. Att fråga om våldsuttsathet som del av anamnesen. Uppsala; Uppsala universitet Akademiska sjukhuset; 2010. Lest 13.08.2018.

 2. Norsk Krisesenterforbund. Våge å se, våge å spørre, tørre å handle. 2013. Lest 13.08.2018.

 3. Socialstyrelsen. Skylla sig själv. Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- eller beroendeproblem. 2011.