Hva skjer når politiet etterspør medisinsk dokumentasjon?

Når politiet etterspør medisinsk dokumentasjon, må det foreligge fritak fra taushetsplikt fra den undersøktes side før utlevering. Journal er ikke egnet for bruk i rettsapparatet, og det bør utarbeides egen erklæring, med norsk språkbruk og en vurdering av om skadene skyldes for eksempel stump, skarp eller termisk vold. Politiet kan også stille et mandat til […]

Når politiet etterspør medisinsk dokumentasjon, må det foreligge fritak fra taushetsplikt fra den undersøktes side før utlevering. Journal er ikke egnet for bruk i rettsapparatet, og det bør utarbeides egen erklæring, med norsk språkbruk og en vurdering av om skadene skyldes for eksempel stump, skarp eller termisk vold. Politiet kan også stille et mandat til undersøkelse, funn og vurderinger. Dette skal besvares gjennom en legeerklæring.

Den rettsmedisinske kommisjon har utviklet en detaljert mal for utforming av erklæringer, se Rettsmedisinske erklæringers form og innhold.

 Legeerklæringer som sendes politi skal sendes med kopi til Den rettsmedisinske kommisjon.

Adresse:
Den rettsmedisinske kommisjon
Gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin
Postboks 8027 Dep, 0030 Oslo

Referanser

  1. Den rettsmedisinske kommisjon. Veileder for behandlere som skal dokumentere skader som kan ha strafferettslige konsekvenser. 2007. Lest 15.08.2018. 

  2. Hagemann, C., Schei, B., Nesvold, H., Waitz, H.M. Mottak av pasienter etter seksuelle overgrep.  Den norske legeforening. Lest 15.08.2018.

  3. Legevakthåndboken. Vold og seksuelle overgrep: Rettsmedisinske forhold.  Lest 15.08.2018.

  4. Sosial- og helsedirektoratet. Overgrepsmottak. Veileder for helsetjenesten. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2007. 07/2007.