Risikofaktorer for utøvelse av vold blant unge

Det er flere risikofaktorer som kan øke sannsynligheten for at unge utøver vold.

Mange av risikofaktorene for at man utøver vold er også symptomer på at man har vært eller er utsatt for vold, noe som igjen øker risikoen for utøvelse av vold.

 • tilknytningsvansker
 • oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker
 • lese- og skrivevansker
 • hyperaktivitet
 • mobbing, utestenging fra jevnaldrende grupper
 • atferdsvansker
 • annen kriminalitet
 • har selv blitt utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt
 • alvorlig konflikt i familien

Referanser

 1. Baglivio MT, Wolff KT, Piquiero AR, Epps N. The Relationship between Adverse Childhood Experiences (ACE) and Juvenile Offending Trajectories in a Juvenile Offender Sample. Journal of Criminal Justice. 2015; 43(3):229-241.

 2. Fox BH, Perez N, Cass E, Baglivio MT, Epps N. Trauma changes everything: examining the relationship between adverse childhood experiences and serious, violent and chronic juvenile offenders. Journal of Child Abuse and Neglect.  2015;46:163-173.