Psykosomatiske tegn

Personer som har blitt utsatt for vold kan ha mer langvarige kroppslige plager hvor en ikke finner en somatisk forklaring, eller der somatiske funn ikke står i forhold til opplevde plager. Pasientene kommer ofte til gjentatte konsultasjoner uten at årsak blir funnet.

Slike plager kan være:

 • kronisk smerte uten påvist årsak
 • svimmelhet, generell tretthet
 • vedvarende mage og tarmbesvær, eller smertefull blære
 • kroniske underlivssmerter
 • søvn- og spiseforstyrrelser

Referanser

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. Arlington, VA, American Psychiatric Association;2013.

 2. Bonanno GA. Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? Am. Psychol. 2004;59:20–28.

 3. Brewin CR, Andrew B, Valentine JD. Meta-Analysis of Risk Factors for Posttraumatic Stress Disorder in Trauma-Exposed Adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2000;68:748-766.

 4. Mannes HL, Markestad M. En beskrivelse av dynamikken mellom traumer og rus. Rusfag. 2015(1):41-55.

 5. National Center for PTSD. Intimate Partner Violence. Lest 22.11.2018

 6. Statens helsetilsyn. Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk. Oslo:Utredningsserien 10; 2000.

 7. Southwick SM, Charney DS. Resilience: The science of mastering life´s greatest challenges. New York: Cambridge University Press; 2012.

 8. Soutwick SM, Bonanno GA, Masten AS, Panter-Brick C, Yehuda R. Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives. European Journal of Psychotraumatology. 2014;5(1).

 9. Ozer EJ, Best SR, Lipsey TL, Weiss DS. Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: a meta-analysis. Psychol Bull. 2003;129(1):52-73.

 10. Felitti VJ, Anda RF, Nordenberg D, Williamson DF, Spitz AM, Edwards V, et al. Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. Am J Prev Med. 1998; 4(4):245-58.