Kjønnslemlestelse

Helse- og omsorgspersonell skal både forebygge og tilby hjelp til dem som står i fare for eller har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.

Man må skille mellom to ulike situasjoner som krever ulike handlingsalternativer:

  • situasjoner der man mistenker at kjønnslemlestelse vil kunne skje
  • situasjoner der kjønnslemlestelse allerede har skjedd

NKVTS har utviklet en veiviser om kjønnslemlestelse. Den gir detaljert oversikt og råd til alle som kommer i berøring med temaet i jobben sin. I  veilederen finner du mer kortfattet informasjon om temaet.

Referanser

  1. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Kjønnslemlestelse – en veiviser. 2014. Lest 5. juni 2018.