Sikre og beskytte

Mistenker du at en person er utsatt for tvangsekteskap og/eller negativ sosial kontroll?

Vurder om pasientens liv og helse er i alvorlig fare

 • Er det fysisk eller annen form for vold i bildet?
 • Er konflikten stabil eller eskalerende?
 • Er situasjonen slik at personen ikke kan gå hjem uten fare for alvorlige konsekvenser?
 • Er det fare for at personen kan bli isolert, tvunget med til utlandet og/eller utsatt for tvangsekteskap i umiddelbar fremtid?

Dersom pasienten er i en akutt situasjon

 • Er personen under 18 år må lokal barneverntjeneste kontaktes. Vurder også om politiet skal kontaktes.
 • Er personen over 18 år skal politi kontaktes hvis avvergeplikt inntrer. Ellers må den utsatte selv ta kontakt med politi.

Dersom situasjonen ikke er akutt

 • Avklar behovet for oppfølging.
 • Kartlegg hvilke andre instanser som allerede er involvert i saken, be om samtykke til å ta kontakt ved behov for videre oppfølging.
 • Vurder om andre i tjenesteapparatet skal involveres og få samtykke til å ta kontakt.
 • Lag avtale om ny samtale.

Dersom du er usikker på videre håndtering

Referanser

 1. Barne, ungdoms- og familiedirektoratet. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold - en veileder til barnevernstjenesten. Lest 10.10.2018

 2. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Tvangsekteskap.no. Myndighetenes side om tvangsekteskap og æresrelatert vold; 2015. Lest 07.06.2018.

 3. Holmboe, M. Tale eller tie - Om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2017.