Utredning

Det kan være vanskelig for helse- og omsorgspersonell å vite hva man skal gjøre i de tilfeller man mistenker eller får høre om vold. Hva og hvordan du spør vil være avgjørende for svarene du får.

Dersom du mistenker, bør mistenke eller får vite at noen utsettes for vold, skal du avklare og utrede dette videre.

Gode rutiner er en forutsetning for at helse- og omsorgstjenesten skal kunne identifisere og følge opp personer som utsettes for vold. Alle arbeidsplasser i helse- og omsorgstjenesten bør ha rutiner for dette. NKVTS har utarbeidet «Oversikt over rutineguider og kartleggingsverktøy for avdekking av vold i nære relasjoner» (NKVTS-rapport 4/2015).

Referanser

  1. Myhre MC,  Borchgrevink C, Sommerfeldt MB. Oversikt over rutineguider og kartleggingsverktøy for avdekking av vold i nære relasjoner. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress; 2015. Rapport 4/2015. Lest 21.11.2018.