Rettsmedisinsk undersøkelse ved seksuelle overgrep

For rettsmedisinsk undersøkelse ved seksuelle overgrep skal du som helsepersonell følge vanlig prosedyre for avdekking av skader, da de fleste skader etter seksuelle overgrep er på andre deler av kroppen enn kjønnsorganene.

Dersom personen som er utsatt for overgrepet bor i nærheten av et overgrepsmottak, bør undersøkelsene gjennomføres her – oversikt over overgrepsmottak . Overgrepsmottakene har nødvendig kompetanse og utstyr for sporsikring og skadedokumentasjon. Overgrepsmottakene er døgnåpne, krever ingen henvisning og kan tilby øyeblikkelig hjelp i akutte situasjoner. De tilbyr også undersøkelse på dagtid av personer som har vært utsatt for overgrep tilbake i tid.

Det bør også gjøres undersøkelser og tiltak med hensyn til smitte og graviditet. Presiser pasientens rett til å velge hele eller deler av tilbudet, og at tilbudet er gratis. Psykososial støtte og smitteforebyggende tiltak skal tilbys i alle saker, uansett alder og kjønn på den utsatte. Se Veiledere, faglige prosedyrer og rutiner for overgrepsmottak og Nasjonal faglig retningslinje

 

Ved gjennomføring av undersøkelsen skal følgende vektlegges:

  • Inspiser og ta smitteprøver fra alle affiserte kroppsåpninger utvendig/innvendig. Vær obs på at pasientene ofte ikke informerer om de mest tabubelagte handlingene.
  • Ta blod- og urinprøver for å avdekke eventuelle seksuelt overførbare sykdommer, tilby eventuelt smitteforebyggende tiltak som vaksine mot hepatitt B og HIV-profylakse.
  • Kartlegg om det er mulighet for graviditet og tilby eventuelt nødprevensjon.
  • Rettsmedisinsk undersøkelse avhengig av tid siden overgrepet: sporsikring fra hud og munn er aktuelt i 1-2 døgn, fra underliv og endetarmsåpning i 3–4 døgn, begrenset sporsikring fra indre vagina/cervix i inntil en uke.

 

 

Referanser

  1. Den rettsmedisinske kommisjon. Veileder for behandlere som skal dokumentere skader som kan ha strafferettslige konsekvenser. 2007. Lest 15.08.2018. 

  2. Hagemann, C., Schei, B., Nesvold, H., Waitz, H.M. Mottak av pasienter etter seksuelle overgrep.  Den norske legeforening. Lest 15.08.2018.

  3. Legevakthåndboken. Vold og seksuelle overgrep: Rettsmedisinske forhold.  Lest 15.08.2018.

  4. Rognum T. Lærebok i rettsmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk; 2010.

  5. Sosial- og helsedirektoratet. Overgrepsmottak. Veileder for helsetjenesten. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet; 2007. 07/2007.