Ansvar og regelverk

Ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester og ansatte i spesialisthelsetjenesten har et selvstendig faglig, etisk og juridisk ansvar i å forhindre at pasienter utsettes for vold.

Dette innebærer også et ansvar for å tilby hjelp og behandling til personer som utøver vold.

Få oversikt over lovverket som regulerer ditt ansvar.

Om veilederen

Veilederen skal øke kunnskapen og styrke handlingskompetansen hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene som møter personer som er utsatt for eller utøver vold.

Veilederen gir kunnskap om 

  • hva vold i nære relasjoner innebærer
  • risikofaktorer og tegn på vold
  • hvordan utrede mistanke om vold og snakke om volden
  • hvordan beskytte dem som utsettes for vold
  • lover og regelverk 
  • hvordan følge opp voldssaker og forholde seg til ulike aktører

Les mer om veilederen