Risikofaktorer og tegn

De som utøver vold mot sine nærmeste lever ofte med mye skam, og opplever at det er vanskelig å ta opp temaet og be om hjelp. Noen tar det opp på en så indirekte måte at det er lett å overse.

Siden volden ofte holdes hemmelig, er det nyttig for helse- og omsorgspersonell å ha kjennskap til risikofaktorer for utøvelse av vold og tegn på at personer utøver vold. Det er også viktig å være oppmerksom på vage invitasjoner personer som utøver vold kan komme med, slik at temaet kan snakkes om på en trygg og god måte.