Tverrfaglig samarbeid og oppfølging

Helse- og omsorgspersonell skal bidra til forsvarlig, langsiktig behandling gjennom tverrfaglig samarbeid og oppfølging.

Når den lovpålagte plikten til å sikre barnet trer i kraft for helse- og omsorgspersonell, er det viktig å ha tverrfaglig samarbeid med barneverntjenesten. Det kan også være behov for andre tiltak. Mange variabler spiller inn på hva slags tilbud og oppfølging et barn som har vært utsatt for vold og overgrep bør få. Tiltak mot vold og overgrep mot barn og oppfølging av utsatte må inngå i kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Lovverk

Referanser

  1. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Kommunens helhetlige innsats mot vold i nære relasjoner. Lest 18.10.2018.

  2. Helsedirektoratet. Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten: Informasjon og støtte til barn som pårørende. Lest 18.10.2018.