Psykososial støtte i akuttfasen

Det er viktig å skape en rolig og trygg atmosfære for personer som er utsatt for vold. God og tidlig intervensjon på primærhelsetjenestenivå vil hjelpe mange. Formidling av kunnskap om traumer er vesentlig for å redusere angst og gi mer forutsigbarhet. Dette vil hjelpe pasienten å ta tilbake kontroll og takle tilværelsen igjen.

Grunnleggende formål med å gi psykososial støtte eller emosjonell hjelp vil være å etablere menneskelig kontakt på en medfølende måte uten å være påtrengende. Det å høyne umiddelbar og varig trygghet og gi fysisk og følelsesmessig støtte vil hjelpe utsatte til å fortelle spesifikt hva deres umiddelbare behov og bekymringer er. Ved all kontakt er det vesentlig å vise respekt og gi tro på bedring. Mange ansatte i helse- og omsorgstjenester har kompetanse på stabilisering og intervensjon ved andre typer kriser. Denne kompetansen kan benyttes også når det handler om vold i nære relasjoner. Du kan lese mer om teknikker for psykologisk førstehjelp (PFH) her.

Respekter personens behov for å fortelle mye eller lite, da det kan variere fra person til person. Det kan være nyttig å starte med åpne spørsmål, for deretter å være mer direkte. Merk at helse- og omsorgspersonell ikke skal avhøre, kun få med seg nok informasjon til å kunne gi god helsehjelp og oppfølging.

Det kan også være nødvendig å samle ytterligere informasjon. Det kan dreie seg om å gi praktisk bistand og informasjon som kan hjelpe den som har blitt utsatt for vold til å håndtere sine umiddelbare behov og bekymringer, og så raskt som mulig sette den i kontakt med sosiale støttenettverk, slik som familiemedlemmer, venner, naboer og andre hjelperessurser.

Det er belastende for barn å være vitne til vold i hjemmet. Sørg for at involverte barn også får tilbud om hjelp og støtte.

Referanser

  1. National Child Traumatic Stress Network and National Center for PTSD. Psykologisk førstehjelp. Felthåndbok. 2. utgave. Norsk oversettelse ved NKVTS. 2011. Lest 15.08.2018.

  2. Norsk Elektronisk Legehåndbok (2015). Psykiske reaksjoner etter seksuelle overgrep. 2015. Lest 21.11.2018.

  3. Brymer M, Jacobs A, Layne C, Pynoos R, Ruzek J, Steinberg A, Vernberg E,
    Watson P. Psykologisk førstehjelp: Feltmanual. 2. utgave. National Child Traumatic Stress Network and National Center for PTSD; 2006. Lest 20.11.2018.