Risikofaktorer og tegn

Er du usikker på om et barn er utsatt for vold eller overgrep?

Helse- og omsorgspersonell på tvers av fagområder skal være oppmerksomme på tegn som kan gi mistanke om alle former for vold og overgrep mot barn. Vold mot barn kan forekomme i alle type familer og mot barn i alle aldere, og fører til mange forskjellige typer ulike skader og symptomer.

«Kan barnet være mishandlet?» er et nødvendig spørsmål i møte med et skadet barn eller ungdom, dersom oppgitt skadeforløp eller sykehistorien ikke samsvarer med skadens omfang og karakter. Barnemishandling bør også vurderes som differensialdiagnose ved uavklarte tilstander hos sped- og småbarn, for eksempel nedsatt bevissthet, kramper eller oppkast. Uklare sykdomsbilder, psykosomatiske symptomer, reguleringsvansker og utviklingssymptomer hos barn og ungdom kan også være relatert til barnemishandling og omsorgssvikt.

Barn kan pådra seg uvanlige skader ved uhell, og sykdom kan ha uvante eller sjeldne uttrykk. Ingen symptomer eller skadetyper er sikre tegn på mishandling. Det er symptomene og skadetypene kombinert med sykehistorien og det kliniske helhetsbildet som skal vekke mistanke.

Referanser

  1. Christian CW, Committee on Child Abuse and Neglect of the American Academy of Pediatrics. The evaluation of suspected child physical abuse. Pediatrics. 2015;135(5):e1337-54.

  2. Gilbert R, Kemp A, Thoburn J, Sidebotham P, Radford L, Glaser D, et al.Recognising and responding to child maltreatment. 2009 Jan 10;373(9658):167-80. Lest 12.06.2018.

  3. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE guideline: Child abuse and neglect. 2017. Lest 18.07.2018. 

  4. NICE. When to suspect child maltreatment: National Collaborating Centre for Women's and Children's Health 2009. Lest 12.06.2018.

  5. UpToDate. Physical abuse in children: Diagnostic evaluation and management. Lest 12.06.2018.