Tegn på vold mot gravide

Svangerskapsomsorgen gir helsepersonell en unik mulighet til å avdekke vold. Å være gravid og samtidig bli utsatt for vold i hjemmet er en stor belastning, både for helse og livskvalitet hos den gravide og hos det ufødte barnet.

I henhold til «Faglig retningslinje for svangerskapssomsorgen – hvordan avdekke vold» skal alle gravide rutinemessig spørres om vold, både nåværende og tidligere erfaringer.

De skader, symptomer og reaksjoner som det er redegjort for i den generelle delen av dette kapittelet kan være til stede også hos gravide. I tillegg må man som helsepersonell være spesielt oppmerksom på:

  • manglende oppmøte til kontroll
  • uforklarlige symptomer i reproduksjonssystemet, inkludert bekkensmerter og seksuelle problemer
  • flere ikke-planlagte svangerskap og aborter, vaginal blødning, seksuelt overførbare infeksjoner, sen start på svangerskapsomsorg, spontanabort, prematur fødsel og/eller dødfødsel
  • påtrengende tilstedeværelse av for eksempel partner eller forelder