Dokumentasjon og sporsikring

Helse- og omsorgspersonell skal føre journal på den enkelte pasient og kan i ettertid bli bedt om å skrive legeerklæring på bakgrunn av journal og supplerende dokumentasjon.

Pasientkonsultasjoner som omhandler mulig vold og/eller overgrep mot barn er potensielle saker for barnevern, straffe- og sivilrett. I en akutt situasjon skal helse- og omsorgspersonell først og fremst ivareta pasientens helse, og skadedokumentasjon og sporsikring kommer da i annen rekke.  Ofte vil det i ettertid bli spørsmål om å skrive legeerklæringer. Disse må da utferdiges på bakgrunn av journal og supplerende dokumentasjon.

Referanser

  1. Den rettsmedisinke kommisjon. Veileder for behandlere som skal dokumentere skader som kan ha strafferettslige konsekvenser. 2007. Lest 19.07.2018.

  2. Rognum T. Lærebok i rettsmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk; 2010.