Personer som utøver vold lever ofte med mye skam og har i mange tilfeller selv vært utsatt for vold tidligere i livet. Den som utøver volden har ansvar for å slutte, og trenger ofte hjelp til det. Som helse- og omsorgspersonell er det viktig å ha kjennskap til regelverket, hjelpetilbud og at det finnes gode måter å snakke med personer som har utøvd eller utøver vold.