Kartleggingsverktøy

Det finnes forskjellige kartleggingsverktøy som kan brukes når du som helse- og omsorgspersonell mistenker at en personer utøver vold og/eller overgrep.

Når du mistenker at en person utøver vold, bør utredningen inneholde en sikkerhetsvurdering for å avverge fare for utøvelse av mer vold. I tillegg finnes forskjellige kartleggingsverktøy som kan brukes når du som helsepersonell mistenker at en personer utøver vold og/eller overgrep:

 • Historical clinical risk faktors (HCR-20)
 • Voldsrisikosjekkliste (VRS-10)
 • G-MAP
 • SVR-20 – Sexual Violence Checklist 1 for vurdering av risiko for seksualisert vold
 • PATRIARK. Vurdering av risiko for æresrelatert vold (Versjon 5)
 • The Parent – Child Conflict Tactics Scales, Short Form
 • Conflict Tactics Scale 2- Konflikthåndtering
 • Bedømming av risikoen for gjentatt partnervold (SARA/B-SAFER)
 • Estimate of Adolescent Sexual Offense Recividism (ERASOR): brukes til å vurdere risiko, men studier viser dårlig prediksjon ut over 2 år. Nytt verktøy, PROFESOR, vurderes av det norske fagmiljøet våren 2019.
 • Structured Assessment of Violent Risk in Youth (SAVRY)
 • Trafikklyset – seksualitet hos barn og unge
 • AIM project

Mange verktøy kan bestilles fra SIFER (nasjonalt kompetansenettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri). De fleste krever noe opplæring før bruk.

I tillegg vil Helsedirektoratets faglige råd for utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy være ett nyttig verktøy i utredningen.

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) drifter og videreutvikler behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner, og har god kompetanse på feltet som kan brukes i utredningen av personer som har eller utøver vold. Her kan du finne aktuelle veiledere, terapeutiske verktøy, brosjyrer, og presentasjoner fra ATV eller samarbeidsprosjekter tilknyttet ATV.

Referanser

 1. National Institute for Health and Care Excellence. NICE guideline: Harmful sexual behaviour among children and young people (NG55). 2016. Lest 25.09.2018.