Kartleggingsverktøy

Det finnes forskjellige kartleggingsverktøy som kan brukes når du som helse- og omsorgspersonell mistenker at en personer utøver vold og/eller overgrep.

Når du mistenker at en person utøver vold, bør utredningen inneholde en sikkerhetsvurdering for å avverge fare for utøvelse av mer vold. I tillegg finnes forskjellige kartleggingsverktøy som kan brukes når du som helsepersonell mistenker at en personer utøver vold og/eller seksuelleovergrep

HCR-20 Historical clinical risk faktors Verktøy for strukturert klinisk risikovurdering
SAFPROF Structured Assessment of Protective Factors for violence risk Kartlegging av beskyttende faktorer for voldsrisiko. Brukes sammen med HCR 20
V-RISK-10 Voldsrisikosjekkliste

Kort sjekkliste for voldsrisiko i akutt- og allmennpsykiatri

SARA Spaousal Assault Risk Assasment Verktøy for vurdering av riskiko for partnervold
PATRIARK Vurdering av risiko for æresrelatert vold Retningslinjer for gjennomføring av strukturerte faglige vurderinger av risiko for æresrelatert vold
SAVRY Structured Assessment of Violence Risk in Youth Strukturert klinisk risikovurdering av vold hos ungdom
PROFESOR Protective + Risk Observations For Eliminating Sexual Offense Recidivism Sjekkliste for å identifisere beskyttende faktorer og risikofaktorer for gjentakelse av grenseoverskridende seksuell atferd hos ungdom og unge voksne
Trafikklyset En ressursside for fagpersoner seksuellatferd.no En guide til å identifisere, vurdere og gi respons på seksualitet som fremmer bekymring hos barn og ungdom
AIM 3 Assessment, Intervention and Moving-on Utredningsverktøy som brukes når en ungdom (12-18 år) har vist skadelig seksuell atferd

De fleste av disse verktøyene er gjort tilgjengelig av SIFER eller RVTS. De fleste krever opplæring før bruk. Noen av verktøyene krever betaling for bestilling av skjema eller brukermanual.

SIFER og RVTS tilbyr også e-lærings modulen «Voldsriskiko Triage (VRT)» som er en metode for å identifisere og prioritere saker der det er bekymring om voldsrisiko

I tillegg vil Helsedirektoratets faglige råd for utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy være ett nyttig verktøy i utredningen.

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) drifter og videreutvikler behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner, og har god kompetanse på feltet som kan brukes i utredningen av personer som har eller utøver vold. Her kan du finne aktuelle veiledere, terapeutiske verktøy, brosjyrer, og presentasjoner fra ATV eller samarbeidsprosjekter tilknyttet ATV.

Referanser

  1. National Institute for Health and Care Excellence. NICE guideline: Harmful sexual behaviour among children and young people (NG55). 2016. Lest 25.09.2018.