Plutselig og uventet barnedød

Barn kan dø som følge av fysiske overgrep og omsorgssvikt. Dødsfall som følge av vold og overgrep kan være vanskelig å skille fra naturlige dødsfall.

Utredning og vurdering av barnedødsfall er utenfor rammen av denne veilederen. Vi anbefaler følgende ressurser: