Tegn på negativ sosial kontroll

Er du usikker på om en person kan være utsatt for tvangsekteskap eller negativ sosial kontroll?

Indikasjoner som kan vekke mistanke om at pasienten er utsatt for negativ sosial kontroll eller tvangsekteskap:

  • pasienten gir uttrykk for å være isolert og/eller kontrollert
  • pasienten nevner familieproblemer i en bisetning
  • psykiske problemer som depresjon og angst
  • pasienten blir fulgt til avtaler med helsepersonell
  • andre familiemedlemmer har inngått uønskede ekteskap
  • synlige skader etter fysisk vold
  • selvskading og/eller selvmordsforsøk
  • spiseforstyrrelser
  • rusmiddelproblemer
  • uønsket graviditet