Mange utsettes for vold og overgrep fra sine nærmeste uten at andre er klar over det. Å bli utsatt for vold i nære relasjoner kan medføre alvorlige og langvarige fysiske og psykiske plager, og det regnes som et folkehelseproblem. Dersom du vet hva du skal gjøre om du oppdager vold, er det kanskje lettere å spørre neste gang du mistenker at noen utsettes for vold.