Hvordan snakke om vold med personer med annen kulturell bakgrunn?

Vold i nære relasjoner kan ikke forklares ut fra kultur eller religion. Kulturer er ulike, og det er mennesker også. Det kan derimot være verdt å vurdere noen ekstra aspekter før en samtale om vold.

  • Tillit er en forutsetning for å lykkes med samtaler med en person som utsettes for vold.
  • Dersom vedkommende ikke snakker godt norsk bør tolk brukes. Ikke bruk familiemedlemmer som tolk, da dette kan gjøre at personen ikke tør å åpne seg. Telefontolk kan være en god idé dersom personen er redd for at den som mottar informasjonen kjenner personene det blir snakket om og sprer informasjonen. Les retningslinjer for bruk av tolk i helse- og omsorgstjenesten. 
  • Husk at vold og overgrep rammer mennesker på ulik måte. Iblant kan anseelsesskaden og det å bli hengt ut oppfattes verre enn den fysiske volden.
  • Det kan være lurt å koble en forklaring til det som har skjedd, som «Hender det at mannen din er så frustrert og stresset over sin situasjon at han tar litt for hardt i deg?»
  • Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er vold i nære relasjoner. Det er viktig å være oppmerksom på at en person med minoritetsbakgrunn også kan oppleve andre typer vold i nære relasjoner, se Ulike former for vold og overgrep i nære relasjoner.
  • NKVTS har laget en kort animasjonsfilm i fire deler på forskjellige språk, som forklarer hva samtaleterapi er for personer som er lite kjent med hva denne behandlingsformen innebærer.

Referanser

  1. Ainsworth, MD. Infant–mother attachment. The American psychologist. 1979;34:932-937.

  2. Helsedirektoratet. Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene. Oslo: Helsedirektoratet; 2011. IS-1924.

  3. Lopez G. Minoritetsperspektiv for norsk familievern. Oslo: NOVA;2007. Rapport nr. 9/07. Lest 08.08.2018. 

  4. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Vold i nære relasjoner (åpent kurs). Oslo: Helsedirektoratet; 2016. Lest 20.11.2018.