Journalføring der person som utøver vold har mindreårige barn

I situasjoner der personer som utøver vold har mindreårige barn (eller bor med andres barn), bør følgende opplysninger om familieforholdet føres i personens journal.

I tillegg til generelt innhold i journalen, skal journal av personer med barn også inneholde:

  • hvorvidt helse- og omsorgspersonell har diskutert ivaretakelse av barnet med pasienten
  • eventuelle igangsatte tiltak for å følge opp barnet, og om det er behov for videre oppfølging
  • hvorvidt samtale med barnet er gjennomført og hvilken informasjon som ble gitt (innholdet fra samtalen journalføres ikke)

Når det foreligger grunn til å tro at barnet blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, skal det sendes bekymringsmelding til barnevernet.

Les mer om journalføring av informasjon knyttet til barn som pårørende.

Referanser

  1. Trefjord S. Journalføring av informasjon knyttet til barna som pårørende. NAPHA; 2015. Lest 09.08.2018.