Ansvar og regelverk

Helse- og omsorgstjenesten har plikt til å handle når en person står i fare for å bli tvangsgiftet eller utsatt for negativ sosial kontroll. Tiltak mot negativ sosialkontroll hører med i kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Lovverk

Hvis liv eller helse står i fare, må du melde fra til politiet. Hvis personen du er bekymret for er under 18 år, bør du også kontakte barnevernet, og eventuelt varsle politi. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse kan også gi råd og veiledning om hvordan du bør gå fram i en konkret sak.

Helse- og omsorgspersonell har ellers et faglig, etisk og juridisk ansvar i å forhindre at pasienter utsettes for vold inkludert negativ sosial kontroll.

Referanser

  1. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Kommunens helhetlige innsats mot vold i nære relasjoner. Lest 18.10.2018.

  2. Barne, ungdoms- og familiedirektoratet. Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold - en veileder til barnevernstjenesten. Lest 10.10.2018

  3. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Tvangsekteskap.no. Myndighetenes side om tvangsekteskap og æresrelatert vold; 2015. Lest 07.06.2018.

  4. Lov om barn og foreldre (Barnelova). § 30a Avtale om ekteskap. Lovdata; 2003. Lest 08.06.2018.   

  5. Lov om ekteskap (Ekteskapsloven). 2018. Lest 08.06.2018. 

  6. Straffeloven § 253. Tvangsekteskap. Lovdata; 2009. Lest 08.06.2018. 

  7. Stubberud E, Hovde K, Aarbakke MH. The Istanbul convention the nordic way. Steinkjer: KUN; 2018.