Dokumentasjon

Når en person er i kontakt med helse- og omsorgstjenestene, skal personalet undersøke, behandle og dokumentere relevante opplysninger. Også samtaler med personer som utøver vold skal dokumenteres.

Dokumentasjonen er viktig for å synliggjøre voldsomfanget og hva som er gjort av sikkerhetstiltak og oppfølgingstiltak. I denne delen av veilederen lærer du om hva som skal dokumenteres i journal etter samtale eller behandling av personer som utøver eller har utøvd vold. Utlevering av eventuelle helseopplysninger til politi eller andre nødetater skal gjøres i henhold til gjeldende regelverk i den aktuelle situasjonen.

Lovverk