Tegn på vold mot eldre

Yngre og eldre voksne kan ha samme fysiske skader, symptomer, reaksjoner og indikasjoner på vold fra partner. Den normale aldringsprosessen kan bidra til at eldre lettere får fysiske skader av mishandlingen. I tillegg kan følgene av psykiske og økonomiske overgrep fra partner, voksne barn eller andre i nær relasjon, gi alvorlige konsekvenser for den eldres helse.

Det er en klar sammenheng mellom utsatthet og redusert fysisk og psykisk helse hos eldre. Derfor bør helse- og omsorgspersonell være oppmerksomme på de generelle indikasjonene på vold og spesielt hvis følgende forhold er til stede:

• Det er kjent at den eldre har vært utsatt for vold eller overgrep tidligere i livet.
• Den eldre har lite sosialt nettverk, og har en tendens til å isolere seg.
• Den eldre er omsorgsperson for en partner/ektefelle som lider av demenssykdom eller annen kognitiv svikt som medfører uro eller aggressiv atferd.
• Overmedisinering eller fysisk og sosial rettighetsbegrensing mot en eldre person som lider av demenssykdom eller annen kognitiv svikt og som har uro, søvnvansker eller utfordrende atferd.
• Endret atferd hos en eldre person uten forklarlig grunn.
• Det er kjent at voksne barn/barnebarn misbruker rusmidler og/eller har økonomiske problemer (Se Tegn på økonomisk vold).
• Stadig fornyelse av resepter på smertestillende eller andre vanedannende medikamenter.
• Voksne barn flytter hjem til sine eldre foreldre.
• Den eldre får sjelden være alene ved besøk av hjemmetjenesten.

Les om generelle tegn på vold her.