Tegn på økonomisk vold

Som helse- og omsorgspersonell bør du være oppmerksom på tegn som kan indikere at en person er utsatt for økonomiske overgrep.

• Personen har ikke råderett over egen bankkonto og/eller andre personer disponerer bankkortet.

• Eiendeler eller penger blir borte, eller det forekommer mistenkelig aktivitet på bankkontoen.

• Den utsatte endrer eller oppretter testamente, eller skriver over eiendom, slik at nye «venner» eller slektninger blir begunstiget.

• Personen oppfatter seg selv som en belastning for familien og/eller for hjelpeapparatet.

• Personen har dårlig råd uten forklarlig grunn: mangler mat, varme eller andre nødvendig ting i hverdagen, oppsøker ikke tannlege, andre tjenester eller aktiviteter som koster penger.