Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Helse- og omsorgstjenesten skal forebygge og tilby hjelp til dem som står i fare for å bli, blir eller har blitt utsatt for negativ sosial kontroll. I tillegg skal helse- og omsorgstjenesten forebygge og tilby hjelp til dem som står i fare for å bli, blir eller har blitt utsatt for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Innhold