Utredning

Kartleggingsverktøy

Det finnes forskjellige kartleggingsverktøy som kan brukes når du som helse- og omsorgspersonell mistenker at en personer utøver vold og/eller overgrep.

Når du mistenker at en person utøver vold, bør utredningen inneholde en sikkerhetsvurdering for å avverge fare for utøvelse av mer vold. I tillegg finnes forskjellige kartleggingsverktøy som kan brukes når du som helsepersonell mistenker at en personer utøver vold og/eller overgrep: 

 • Historical clinical risk faktors (HCR-20)
 • Voldsrisikosjekkliste (VRS-10)
 • G-MAP
 • SVR-20 – Sexual Violence Checklist 1 for vurdering av risiko for seksualisert vold
 • PATRIARK. Vurdering av risiko for æresrelatert vold (Versjon 5)
 • The Parent – Child Conflict Tactics Scales, Short Form
 • Conflict Tactics Scale 2- Konflikthåndtering
 • Bedømming av risikoen for gjentatt partnervold (SARA/B-SAFER)
 • Estimate of Adolescent Sexual Offense Recividism (ERASOR): brukes til å vurdere risiko, men studier viser dårlig prediksjon ut over 2 år. Nytt verktøy, PROFESOR, vurderes av det norske fagmiljøet våren 2019.
 • Structured Assessment of Violent Risk in Youth (SAVRY)
 • Trafikklyset – seksualitet hos barn og unge 
 • AIM project

Mange verktøy kan bestilles fra SIFER (nasjonalt kompetansenettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri). De fleste krever noe opplæring før bruk.

I tillegg vil Helsedirektoratets faglige råd for utredning av risiko for vold ved alvorlig psykisk lidelse – bruk av strukturerte kliniske verktøy være ett nyttig verktøy i utredningen.

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) drifter og videreutvikler behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner, og har god kompetanse på feltet som kan brukes i utredningen av personer som har eller utøver vold.

Utredning

referanser

 1. National Institute for Health and Care Excellence. NICE guideline: Harmful sexual behaviour among children and young people (NG55). 2016. Lest 25.09.2018.