Dokumentasjon og sporsikring

Når en utsatt person, ung eller gammel, er i kontakt med helse- og omsorgstjenestene skal personalet undersøke, behandle og dokumentere skader og andre relevante opplysninger.  

Skadedokumentasjonen er viktig for å synliggjøre voldsomfanget og hva som er gjort av sikkerhetstiltak. Vi anbefaler å bruke standardisert protokoll for pasient som angir vold i nære relasjoner med veiledning som er tilgjengelig hos Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Teksten i journalen skal være norsk og med et lettfattelig språk. Dokumentasjon kan bli viktig i en eventuell straffesak.

Innhold