Tjenester og hjelpetiltak

Hjelpetiltak negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Det finnes flere instanser helse- og omsorgstjenesten kan henvende seg til for råd og veiledning. Se oversikt over samarbeidsaktører for:

Tjenester og hjelpetiltak