Tjenester og hjelpetiltak

Hjelpetiltak immigranter og flyktninger

Helsesenter for papirløse migranter

En del byer har helsesenter for papirløse migranter. De kan tilby vanlig helsehjelp der en kan møte sykepleier, lege, psykolog og fysioterapeut etc. for konsultasjon. All helsehjelp er gratis.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors driver et helsesenter for papirløse migranter i Oslo som kan kontaktes på tlf.nr. 48 89 05 60 for veibeskrivelse og mer informasjon.

Kirkens bymisjon Bergen driver et helsesenter for papirløse i Bergen, som kan kontaktes på tlf.nr. 400 49 094 for informasjon om adressen og tilbudet.

MIRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

MIRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn, og har kompetanse på vold i nære relasjoner. Senteret tilbyr juridisk og sosial rådgivning, gratis samtale med advokat, samtalegrupper, workshops og temakvelder, og har Åpent Hus en dag i uken mellom kl. 15.00–19.00. 

ROSA

ROSA tilbyr bistand og beskyttelse i hele Norge 24 timer i døgnet for kvinner utsatt for menneskehandel, og kan nås på telefonnummer 22 33 11 60.

Informasjonstelefonen ROSA tilbyr offentlige etater, frivillige organisasjoner og advokater veiledning og hjelp. De tar også imot henvendelser fra privatpersoner som kommer i kontakt med menneskehandelen. Det kan være kvinnen selv, familiemedlemmer, studenter, journalister eller andre som ønsker å vite mer om menneskehandel. Man kan være anonym. 

SEIF – Selvhjelp for flyktninger og innvandrere

SEIF gir informasjon og praktisk hjelp til unge som frykter tvangsekteskap, eller er blitt giftet bort mot sin vilje. SEIF har kontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Seif kan kontaktes på telefon 22 03 48 30. De har åpent mandag til torsdag fra kl. 09.00-16.00. 

Tjenester og hjelpetiltak