Tjenester og hjelpetiltak

Hvilke tjenester kan helse- og omsorgspersonell samarbeide videre med for å sikre et godt tilbud for den som er utsatt for vold? 

Under finnes oversikt over aktuelle samarbeidsaktører helse- og omsorgspersonell kan samarbeid med. Dinutvei.no har fylkesvis oversikt over hjelpetilbud.

Innhold