Tjenester og hjelpetiltak

Hvilke tjenester kan helse- og omsorgspersonell samarbeide videre med for å sikre et godt tilbud for den som er utsatt for vold? 

Under finnes oversikt over aktuelle samarbeidsaktører helse- og omsorgspersonell kan samarbeid med. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har også laget en fylkesvis oversikt over noen viktige tilbud til voldsutsatte, men listen er ikke fullstendig.

Innhold