Tjenester og hjelpetiltak

Hvilke aktører det er relevant å samarbeide med, kan variere på fylkes- og kommunenivå, og det er derfor viktig at helse- og omsorgspersonell gjør seg kjent med de lokale tilbudene. 

Den nasjonale veiviseren ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep dinutvei.no har utviklet en oversikt over hjelpetilbud til de som utsetter andre for vold (klikk «De som utsetter noen for vold/overgrep» i venstremenyen for oversikten).

Under beskrives aktuelle tjenester helse- og omsorgspersonell kan samarbeide videre med for å sikre et godt tilbud for den som utøver vold i nære relasjoner.

Innhold