Risikofaktorer og tegn

Tegn på økonomisk vold

Som helse- og omsorgspersonell bør du være oppmerksom på tegn som kan indikere at en person er utsatt for økonomiske overgrep.

• personen har ikke råderett over egen bankkonto og/eller andre personer disponerer bankkortet

• eiendeler eller penger blir borte, eller det forekommer mistenkelig aktivitet på bankkontoen

• den utsatte endrer eller oppretter testamente, eller skriver over eiendom, slik at nye «venner» eller slektninger blir begunstiget

• personen oppfatter seg selv som en belastning for familien og/eller for hjelpeapparatet

• personen har dårlig råd uten forklarlig grunn: mangler mat, varme eller andre nødvendig ting i hverdagen, oppsøker ikke tannlege, andre tjenester eller aktiviteter som koster penger

Risikofaktorer og tegn

Har du noen innspill?