Risikofaktorer og tegn

Tegn på utøvelse av vold

Siden vold i nære relasjoner ofte holdes skjult, er det viktig at helse- og omsorgspersonell kjenner til noen tegn på voldsutøvelse. Kjennskap til tegnene kan hjelpe til med å sette i gang en samtale om tema når det virker aktuelt.

 • Psykiske lidelser som dyssosial personlighetsforstyrrelse og rusmiddelmisbruk kan være knyttet til voldsbruk.
 • Tidligere utsatthet for vold og overgrep. Mange som utøver vold mot partner eller andre i nær relasjon, har selv opplevd vold og overgrep i barndommen.
 • Tidligere volds- og rusmiddelproblemer er indikatorer på gjentatt voldsbruk, både som utøver og utsatt.
 • Fysiske skader på for eksempel hender eller ansikt etter mulig voldsbruk som personen ikke kan forklare.
 • Pasienten forteller om et ubehag ved eget sinne, eller ved å miste kontroll over situasjoner, har vansker med egne barn og grensesetting eller er nedstemt pga. kriser i samlivet.
 • Negativ og aggressiv omtale av andre i familien.
 • Kan ofte bagatellisere eventuelle konsekvenser av volden («barna merker det ikke, de sover», ikke klar over konsekvenser som barnas frykt, at de våkner mm.)
 • Kan ha en svart–hvit framstilling, som å påstå at det ikke finnes noen konflikter i samlivet, eller at han/hun aldri blir sint.
 • Gir inntrykk av å være kontrollerende, følger partner/andre til avtaler med helse- og omsorgstjenester

En del av tegnene som nevnes gjelder også for barn og ungdom, men for barn og unge som utøver seksuelle overgrep finnes det kjennnskap til noen spesifikke tegn.

Risikofaktorer og tegn

referanser

 1. Askeland I, Lømo B, Strandmoen JF, Heir T, Tjersland OA. Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner. Oslo; Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress: 2012. Lest 10.08.2018.

 2. Kropp PR, Hart SD, Belfrage H. Bedømming av risikoen for gjentatt partnervold (SARA:SV). 2011. Versjon 2. Norsk oversettelse ved: Nøttestad JA, Lynum C.