Risikofaktorer og tegn

De som utøver vold mot sine nærmeste lever ofte med mye skam og opplever det vanskelig å ta opp temaet og be om hjelp. Noen tar det opp på en så indirekte måte at det er lett å overse. 

Siden volden ofte holdes hemmelig er det nyttig for helse- og omsorgspersonell å ha kjennskap til risikofaktorer for utøvelse av vold og tegn på at personer utøver vold. Det er også viktig å være oppmerksom ovenfor vage invitasjoner personer som utøver vold kan komme med, slik at temaet kan snakkes om på en trygg og god måte.

Innhold

Har du noen innspill?