Oppfølging og tverrfaglig samarbeid

Helse- og omsorgspersonell skal bidra til forsvarlig, langsiktig behandling og oppfølging gjennom tverrfaglig arbeid. 

Barneverntjenesten er den viktigste samarbeidsaktøren for helse- og omsorgspersonell når den lovpålagte plikten til å sikre barnet trer i kraft. Det kan også være behov for andre tiltak. Mange variabler spiller inn på hva slags tilbud et barn som har vært utsatt for vold og overgrep bør få. 

Innhold

referanser

  1. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Kommunens helhetlige innsats mot vold i nære relasjoner. Lest 18.10.2018.

  2. Helsedirektoratet. Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten: Informasjon og støtte til barn som pårørende. Lest 18.10.2018.