Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Tegn

Er du usikker på om en person kan være utsatt for tvangsekteskap eller negativ sosial kontroll?

Indikasjoner som kan vekke mistanke om at pasienten er utsatt for negativ sosial kontroll eller tvangsekteskap

  • utsatt for negativ sosial kontroll og isolasjon
  • pasienten nevner familieproblemer i en bisetning
  • psykiske problemer som depresjon og angst
  • pasienten blir fulgt til avtaler med helsepersonell
  • andre familiemedlemmer har inngått uønskede ekteskap
  • synlige skader etter fysisk vold
  • selvskading og/eller selvmordsforsøk
  • spiseforstyrrelser
  • rusmiddelproblemer
  • uønsket graviditet

Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

Har du noen innspill?